De diabetische voet

diabetes diabetes

Complicaties diabetische voet:

Een verminderde bloedtoevoer naar benen en voeten is een veelvoorkomend probleem bij diabetes, doordat er minder bloed- Ten gevolge van diabetes kunnen de zenuwen beschadigen waardoor het gevoel in de voeten vermindert of volledig uitvalt. Als gevolg hiervan voelt u minder snel pijn en kunnen wondjes ontstaan die moeilijk genezen of gaan infecteren. Overmatig eeltvorming zult u dan minder snel opmerken evenals het plooien van een sok of b.v.een steentje in uw schoen. Wanneer de zenuwen beschadigd raken zal de huid droog worden en gaan schilferen; ook kunnen er gemakkelijk kloven ontstaan. Een andere complicatie is de gevoeligheid van de voeten voor infecties, zoals schimmelinfecties, omdat patiënten met diabetes een lagere weerstand hebben. Vanwege de diabetes kunnen er vergroeiingen van de voet ontstaan; diabetes kan uitval van de kleine voet spieren veroorzaken waardoor er standveranderingen ontstaan. De problematiek met de suikerstofwisseling zorgt ervoor dat de voetgewrichten stijf worden en minder goed functioneren met overmatige eeltvorming en wondjes onder het eelt tot gevolg.

 

Voorkomen en zelfzorg:


U kunt als diabetespatiënt veel zelf doen om te voorkomen dat er in de toekomst problemen ontstaan aan de voeten:

 • Was uw voeten dagelijks met lauw water en geen of een pH-neutrale zeep.Droog de voeten goed af en vooral tussen de tenen.
 • Smeer uw voeten dagelijks in met een aangepaste voetcrème om uitdroging te voorkomen.
 • Controleer uw voeten dagelijks op veranderingen en wondjes; om het u gemakkelijker te maken kunt u gebruik maken van een voetspiegel of de controle aan een ander overlaten.
 • Let ook op de kleur en zwelling van de voeten en de ruimtes tussen de tenen.
 • Knip uw teennagels recht af en knip geen hoekjes af om ingroeien te voorkomen.Wanneer u last heeft van eelt of likdoorns laat u dit over aan een professionele pedicure.
 • Beweeg iedere dag met regelmatige pauzes om de bloedsomloop te bevorderen. Voetgymnastiek, zoals het rollen van een bal onder de voet en draaien van de voet,is aan te raden wanneer u minder mobiel bent.
 • Controleer de watertemperatuur van een bad met een speciale badthermometer om verbranding te voorkomen.
 • Gebruik liever geen kruik of elektrische deken in bed; wollen sokken houden uw voeten ook warm.
 • Draag naadloze sokken zodat uw de voeten niet beschadigt en controleer de schoenen op naden, oneffenheden, en slijtageplekken.
 • Draag goed passende stevige schoenen van leer en stap nooit met blote voeten in de schoenen.
 • Loop nooit op blote voeten; bescherm uw kwetsbare voeten ten alle tijde!
 • Breng regelmatig een bezoek aan een pedicure die bevoegd is om specifieke problemen omtrent de diabetische voet te herkennen en te behandelen.

 

Wat zijn zorgprofielen?


Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is,
hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid
van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner.
De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

 
Vergoedingen:


U komt in aanmerking voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering, wanneer u binnen zorgprofielen 2, 3 of 4 valt en onder controle staat bij uw huisarts. U zult doorverwezen worden naar een podotherapeut voor het opstellen van de medisch noodzakelijke voetzorg in een behandelplan.

 

Het proces

 1. Het zorgprofiel wordt vastgesteld door de behandelende arts (huisarts/Internist) of praktijkondersteuner/diabetes verpleegkundige.
 2. De patiënt die binnen zorgprofiel 2 t/m 4 valt wordt doorverwezen naar een Podotherapeut. Deze stelt vast wat de medisch noodzakelijke voetzorg is bij u en hoe vaak u per jaar, medisch noodzakelijk, naar uw (Medisch Pedicure) mag gaan.
 3. Voor de medisch noodzakelijke voetzorg ontvangt u een vergoeding. De rest van de pedicurebehandeling wordt dus gezien als cosmetisch en dient u zelf te bekostigen.

AfdrukkenE-mail